Projekt UE

Zapytanie ofertowe celem rozeznania rynku 1/2019 z dnia 25.11.2019 r. – sprzęt komputerowy i drukarka.

Zapytanie ofertowe celem rozeznania rynku 2/2019 z dnia 25.11.2019 r. – oprogramowanie CAD

Cel projektu: Celem projektu jest wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, które pozwoli na  wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności firmy. Doprowadzi to do wdrożenia na rynek międzynarodowy innowacyjne urządzenia do recyklingu tworzyw sztucznych wchodzące w skład linii oferujących użytkownikom recyklat w postaci płatków foliowych lub produktów przemiału o możliwie najwyższej osiągalnej jakości technologicznej.

Planowane efekty: W efekcie wdrożenia prac badawczo-rozwojowych nastąpi komercjalizacja technologii, w następstwie której proces oczyszczania zależał będzie od rodzaju materiału wsadowego, a równocześnie nie będzie następowało wprowadzenie zanieczyszczeń z samego procesu technologicznego w wyniku przebiegów korozji i niszczenia erozyjnego elementów instalacji.

Wartość projektu: 8 779 174,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 719 170,00 PLN